Istituto di Istruzione Superiore “F. Besta” – Ragusa (RG).